• Succé för våra fantastiska pizzor!

Det viktigaste vi har

En naturlig del av vårt arbete är att verka för en bättre miljö genom ett generellt
miljötänkande i vårt dagliga arbete.

Vi handlar gärna lokalt och erbjuder i största möjliga mån närproducerad samt kravmärkt
eller ekologisk mat.

Vi fokuserar hårt på att ta tillvara allt och undvika matspill.

Vi källsorterar och allt avfall hanteras givetvis miljövänligt.

Vi försöker hela tiden att minska våra transporter.

Vi väljer i första hand leverantörer med ett tydligt miljötänk.

Vi strävar hela tiden efter att minska vår energianvändning.

Våra kylar och frysar är moderna och energieffektiva.